AltacelGemeenschapspolderweg 34, 1382 GR WeespT: 0294-745 000E: sales@altacel.nl

Kwaliteit

De kwaliteit van uw drukwerk is onze zorg

 

 

Binnen het bedrijfsproces van Altacel hebben wij verschillende methodes om de kwaliteit van het drukwerk te borgen. Onze methodes zorgen ervoor dat onze klanten op dit gebied volledig ontzorgd worden.
Zo kunnen we je door middel van een drukproef exact laten zien hoe de kleuren qua litho (YMCK) overeenkomen met de bedrukte folie. Hierbij geldt dat voor de steunkleuren het opgegeven PMS-nummer leidend is.

 

We gaan pas over tot het drukken van de order wanneer bij een afmonstering de productieleiding en/of onze klant akkoord geeft op de volgende punten:

  • Het drukresultaat is spectraal gemeten aan de hand van DeltaE 2000. Bij ons moet de waarde altijd onder 3 liggen en bij sommige kleuren zelfs lager. Meetrapporten kunnen altijd overlegd worden.
  • Er heeft een visuele controle plaatsgevonden tussen de drukproef en de folie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen in de tekst.
  • De barcode is gescand en gemeten. Alleen bij een positief resultaat (waarden A-B) mag er gedrukt worden. Ook deze rapporten kunnen altijd overlegd worden.
  • Alles controles op het gebied van formaat, rolwikkeling, materiaal, inkthechting en ga zo maar door zijn uitgevoerd.

 

Pas dan gaan we over tot drukken.

 

Tijdens het drukproces wordt het drukresultaat ook voortdurend spectraal gemeten. De Soloflexen meten off-line en de EVO heeft een high-end QUAD spectrogram die in-line meet. Hierdoor kunnen we ook tijdens het proces bijsturen op kleuren en worden mogelijke afwijkingen meteen in kaart gebracht en vastgelegd.

 

Wanneer alle folie bedrukt is voeren wij nog een extra controle uit aan de hand van de gemaakte uitvalkaarten.

 

Al deze stappen en maatregelen zorgen ervoor dat wij al jaren op een uitzonderlijk hoog niveau opereren en onze klanten een zorgenvrij drukproces kunnen bieden.